Personel

Koordynatorzy projektu

Prof. Dr. Zbigniew ?odziana – koordynator projektu

Dr. Arndt Remhof – koordynator szwajcarski

 Wspó?pracownicy naukowi

Dr. Piotr B?o?ski – scientific collaborator

Dr. Yiganag Yan – scientific collaborator

Administracja projektu

Mgr Monika Baran – koordynator administracyjny

Mgr Maria Krawczyk – sekretarka projektu


Linki