2014

<< 2013

Krakowskie spotkanie nt. materia?ów i metod zwi?zanych z energi?

Cracow’s meeting on future materials and methods related to energy
2 – 3 kwietnia 2014
Polska Akademia Nauk, Instytut Fizyki J?drowej
ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków

Prezentacje naukowe:

  • A. Remhof 8th International Symposium on Hydrogen and Energy in Zhaoquing, Chiny, 16. – 20. 02. 2014.
  • Y. Yan 8th International Symposium on Hydrogen and Energy in Zhaoquing, Chiny, 16. – 20. 02. 2014.
  • Z. ?odziana: Seminar at ICIQ, Tarragona, Hiszpania, 22. 01. 2014.


Linki